Privacybeleid en algemene voorwaarden

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Wijzigen, retourneren en annuleren

Het wijzigen van een bestelling

Het wijzigen van een bestelling is kosteloos mogelijk totdat uw bestelling is verzonden. Wanneer u uw bestelling wilt wijzigen dan dient u contact met ons op te nemen via e-mailIedere wijziging wordt door ons per e-mail bevestigd.

Wijzigen adres

Heeft u per ongeluk uw adresgegevens verkeerd ingevoerd, stuur dan zo spoedig mogelijk een e-mail (onderwerp: ‘ADRESWIJZIGING’) met de juiste gegevens naar info@antilliaans-eten.nl – vergeet niet uw bestelnummer te vermelden!

Annuleren en retourneren
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, kan dit op de volgende manier:

  • stuur een e-mail naar info@antilliaans-eten.nl met daarin een verzoek tot annuleren en het bestelnummer dat u van ons bij bestelling heeft gekregen.
  • na goedkeuring van Antilliaans Eten (via e-mail) kan het product met bijbehorend retournummer worden geretourneerd.
  • wanneer Antilliaans-eten.nl het geretourneerde product ontvangt, stellen zij u op de hoogte van het ontvangst en wordt het totaalbedrag van de bestelling (incl. originele verzendkosten) binnen drie werkdagen teruggestort.

Kosten in geval van annuleren
Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht en u een bedrag betaald heeft, zal Antilliaans-eten.nl dit bedrag binnen drie werkdagen na ontvangst van de terugzending terugbetalen. De volledige kosten van de bestelling + de originele verzendkosten worden terugbetaald. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.

Uitsluiting van annuleren
Enkele producten vallen, vanwege hun aard, niet onder het herroepingsrecht. Het betreft hier alle elektronische (downloadbare) producten, waarde- en cadeaubonnen, alsmede verse en/of bederfelijke voedselproducten. 

Speciale voorwaarden bij voorverkoop

Wanneer wij een voorverkoop voor één van onze boeken organiseren, betekent dit dat het boek besteld en betaald wordt, voordat het is verschenen. We zullen dit te allen tijde duidelijk op de productpagina vermelden en klanten op de hoogte houden van de exacte leverdatum.

Bij een voorverkoop is de mogelijkheid om de bestelling achteraf te betalen vanzelfsprekend niet mogelijk. Tóch bieden wij graag “Billink” als betaaloptie aan tijdens onze voorverkoop. Hiermee bieden wij onze klanten 14 dagen extra tijd om de betaling te voldoen. Let op: het totaalbedrag dient dan alsnog voldaan te zijn vóórdat het boek wordt geleverd, maar door voor deze optie te kiezen krijg je 14 dagen uitstel van betaling.

Levering / verzending

Antilliaans-eten.nl verzendt haar producten altijd met een track en trace nummer. Internationale post wordt bij voorkeur met luchtpost verstuurd.

Bij een vermiste zending kunt u via e-mail contact met ons opnemen. Antilliaans-eten.nl zal er redelijkerwijs alles aan doen om eventuele problemen te verhelpen. Antilliaans-eten.nl biedt u, tijdens het bestelproces, viermaal de mogelijkheid om uw adresgegevens te controleren. (eenmaal tijdens het invoeren van de gegevens, eenmaal tijdens het overzicht na het afrekenen en tweemaal via e-mail) Bij een vermist pakket naar aanleiding van een foutief opgegeven adres behoudt Antilliaans-eten.nl zich het recht toe om geen actie te ondernemen.

Auteursrecht

Op onze publicaties rust auteursrecht. het is niet toegestaan om onze publicaties (in de vorm van boeken, e-books en online recepten) te kopiëren, printen of op andere manieren te verveelvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming. Voor het gebruik van onze foto’s en teksten zijn (commerciële) licenties beschikbaar. Wanneer u zonder toestemming foto’s of teksten van onze website gebruikt, rekenen wij hiervoor een schadevergoeding die gelijkstaat aan de kosten van een commerciële licentie, te weten €320,- excl. BTW per foto of gebruikt recept.


PRIVACYBELEID:

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Antilliaans-eten.nl.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Antilliaans-eten.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Antilliaans-eten.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Antilliaans-Eten.nl, gevestigd aan Dr. de Visserstraat 10, 3362CG Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  https://antilliaans-eten.nl Dr. de Visserstraat 10, 3362CG Sliedrecht

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Antilliaans-eten.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Antilliaans-eten.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Antilliaans-eten.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Antilliaans-Eten.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@antilliaans-eten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Antilliaans-Eten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Antilliaans-Eten.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Antilliaans-Eten.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Antilliaans-Eten.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antilliaans-Eten.nl) tussen zit. Antilliaans-Eten.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Google Analytics en Mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Antilliaans-Eten.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar voor persoonlijke informatie die nodig is voor het plaatsen van een bestelling waarbij goederen geleverd worden. Reden: de belastingdienst eist dat deze informatie gedurende 7 jaar beschikbaar blijft. Gegevens die worden verstrekt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief worden bewaard totdat men zich uitschrijft. Dit kan ten alle tijden gedaan worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Antilliaans-Eten.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Antilliaans-Eten.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Antilliaans-Eten.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat je IP adres, je browser gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), je internet provider, je browser, het tijdstip van je bezoek en welke pagina’s je bezocht hebt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@antilliaans-eten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Antilliaans-Eten.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Antilliaans-Eten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Antilliaans-Eten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@antilliaans-eten.nl

Cookies en webbeacons

We gebruiken soms cookies en webbeacons om informatie op te slaan zoals persoonlijke voorkeuren. Zo hoef je bijvoorbeeld niet elke keer je naam en emailadres in te vullen als je een reactie achterlaat. Een ander voorbeeld is de informatie die wordt opgeslagen in een cookie als je inlogrechten hebt voor deze site.

We tonen advertenties van derde partijen op onze site (bijvoorbeeld van Google). Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons wanneer ze op onze site adverteren.

Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals je IP adres, je internet provider, je browser en soms of je flash geïnstalleerd hebt.Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor geografische targeting (bv vacatures in Amsterdam voor mensen uit Amsterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die je eerder hebt bezocht (bv kookreclames als je veel kooksites bezoekt)

DoubleClick DART cookies

Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting.)

De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geenpersoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc.

Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina.http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Website Analytics

Deze website maakt gebruik van statistieken programma’s zoals Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Antilliaans-eten.nl – e-mail: info@antilliaans-eten.nl

Translate »
error: Alert: Content is protected !!